Ple municipal

El Ple municipal és l'òrgan de màxima representació política dels ciutadans i ciutadanes en el govern. A Folgueroles està integrat per 11 regidores i regidors escollits democràticament i està presidit per l'alcalde. La seva actual composició, d'acord amb els resultats de les eleccions municipals del 26 de maig de 2019, és la següent: 8 regidors i regidores de Desperta Folgueroles i 3 de Junts per Folgueroles.

Competències

Al Ple li corresponen les atribucions que estableix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i al Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Calendari

El Ple celebra sessió ordinària, de forma habitual, l'últim dimarts de cada 2 mesos, a les 20 h, a la Sala de sessions de l'edifici de l'Ajuntament, Can Dachs (Plaça Verdaguer, 2). Les sessions també poden ser extraordinàries, quan així ho disposi l'alcalde o ho demani la quarta part, del nombre de regidors i regidores.

Totes les sessions són obertes a la ciutadania

En l'apartat següent podeu consultar les convocatòries i les actes dels plens municipals de 2018 fins a l'actualitat. La documentació corresponent als plens d'anys anteriors la podeu consultar a l'Acció de Govern i normativa del portal de Transparència de l'Ajuntament de Folgueroles.

 • Ple extraordinari del 2 de maig de 2023

  Us comunico que, per Decret de l'Alcaldia de data 27 d'abril de 2023, s’ha convocat sessió extraordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 2 de maig de 2023 a les 19’00 hores. D’acord amb el que disposa l’article 98 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Ple ordinari del 25 d'abril de 2023

  Us comunico que, per Decret de l'Alcaldia de data 20 d'abril de 2023, s’ha convocat sessió ordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 25 d'abril de 2023 a les 20’00 hores. D’acord amb el que disposa l’article 98 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Ple ordinari del 31 de gener de 2023

  Us comunico que, per Decret de l'Alcaldia de data 26 de gener de 2023, s’ha convocat sessió ordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 31 de gener de 2023 a les 20’00 hores. D’acord amb el que disposa l’article 98 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Ple ordinari del 29 de novembre de 2022

  Us comunico que, per Decret de l'Alcaldia de data 24 de novembre de 2022, s’ha convocat sessió ordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 29 de novembre de 2022 a les 20’00 hores. D’acord amb el que disposa l’article 98 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Ple ordinari del 18 d'octubre de 2022

  Us comunico que, per Decret de l'Alcaldia de data 13 d'octubre de 2022, s’ha convocat sessió ordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 18 d'octubre de 2022 a les 20’00 hores. D’acord amb el que disposa l’article 98 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Ple ordinari del 26 de juliol de 2022

  Us comunico que, per Decret de l'Alcaldia de data 21 de juliol de 2022, s’ha convocat sessió ordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 26 de juliol de 2022 a les 20’00 hores. D’acord amb el que disposa l’article 98 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Ple ordinari de 31 de maig de 2022

  Us comunico que, per Decret de l'Alcaldia de data 25 de maig de 2022, s’ha convocat sessió ordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 31 de maig de 2022 a les 20’00 hores. D’acord amb el que disposa l’article 98 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Ple ordinari de 29 de març de 2022

  Us comunico que, per Decret de l'Alcaldia de data 23 de març de 2022, s’ha convocat sessió ordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 29 de març de 2022 a les 20’00 hores. D’acord amb el que disposa l’article 98 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Ple ordinari de 25 de gener de 2022

  Us comunico que, per Decret de l'Alcaldia de data 19 de gener de 2022, s’ha convocat sessió ordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 25 de gener de 2022 a les 20’00 hores. D’acord amb el que disposa l’article 98 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Ple ordinari de 30 de novembre de 2021

  Us comunico que, per Decret de l'Alcaldia de data 24 de novembre de 2021, s’ha convocat sessió ordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 30 de novembre de 2021 a les 20’00 hores. D’acord amb el que disposa l’article 98 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Ple Extraordinari de 2 de novembre de 2021

  Us comunico que, per Decret de l'Alcaldia de data 27 d'octubre de 2021, s’ha convocat sessió extraordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 2 de novembre de 2021 a les 19’00 hores. D’acord amb el que disposa l’article 98 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Ple ordinari de 21 de setembre de 2021

  Us comunico que, per Decret de l'Alcaldia de data 16 de setembre de 2021, s’ha convocat sessió ordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 21 de setembre de 2021 a les 20’00 hores. D’acord amb el que disposa l’article 98 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Ple ordinari de 22 de juliol de 2021

  Us comunico que, per Decret de l'Alcaldia de data 19 de juliol de 2021, s’ha convocat sessió ordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 22 de juliol de 2021 a les 19’00 hores. D’acord amb el que disposa l’article 98 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Ple extraordinari de 22 de juny de 2021

  Us comunico que, per Decret de l'Alcaldia de data 16 de juny de 2021, s’ha convocat sessió extraordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 22 de juny de 2021 a les 20’00 hores. D’acord amb el que disposa l’article 98 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Ple extraordinari de 25 de maig de 2021

  Us comunico que, per Decret de l'Alcaldia de data 19 de maig de 2021, s’ha convocat sessió extraordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 25 de maig de 2021 a les 20’00 hores. D’acord amb el que disposa l’article 98 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Ple ordinari de 11 de maig de 2021

  Us comunico que, per Decret de l'Alcaldia de data 5 de maig de 2021, s’ha convocat sessió ordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 11 de maig de 2021 a les 20’00 hores. D’acord amb el que disposa l’article 98 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

  D’acord amb la modificació de l’article 46.3 de la Llei de Bases de Règim Local que regula que els òrgans col·legiats de les entitats locals, poden desenvolupar la seva activitat a distància per mitjans electrònics vàlids, sempre que els seus membre participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat, motivant expressament les circumstàncies excepcionals.

  Atès que la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, fa que s’hagin d’adoptar mesures de distanciament, s’ha considerat adient dur a terme la sessió del Ple per mitjans electrònics.

 • Ple ordinari de 23 de març de 2021

  Us comunico que, per Decret de l'Alcaldia de data 18 de març de 2021, s’ha convocat sessió ordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 23 de març de 2021 a les 20’00 hores. D’acord amb el que disposa l’article 98 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

  D’acord amb la modificació de l’article 46.3 de la Llei de Bases de Règim Local que regula que els òrgans col·legiats de les entitats locals, poden desenvolupar la seva activitat a distància per mitjans electrònics vàlids, sempre que els seus membre participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat, motivant expressament les circumstàncies excepcionals.

  Atès que la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, fa que s’hagin d’adoptar mesures de distanciament, s’ha considerat adient dur a terme la sessió del Ple per mitjans electrònics.

 • Ple ordinari de 9 de febrer de 2021

  Us comunico que, per Decret de l'Alcaldia de data 4 de febrer de 2021, s’ha convocat sessió ordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 9 de febrer de 2021 a les 20’00 hores. D’acord amb el que disposa l’article 98 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

  D’acord amb la modificació de l’article 46.3 de la Llei de Bases de Règim Local que regula que els òrgans col·legiats de les entitats locals, poden desenvolupar la seva activitat a distància per mitjans electrònics vàlids, sempre que els seus membre participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat, motivant expressament les circumstàncies excepcionals.

  Atès que la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, fa que s’hagin d’adoptar mesures de distanciament, s’ha considerat adient dur a terme la sessió del Ple per mitjans electrònics.

 • Ple extraordinari urgent de 20 de gener de 2021

  Us comunico que, per Decret de l'Alcaldia de data 19 de gener de 2021, s’ha convocat sessió extraordinària urgent del Ple municipal, que es durà a terme el dia 20 de gener de 2021 a les 20’00 hores. D’acord amb el que disposa l’article 98 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

  D’acord amb la modificació de l’article 46.3 de la Llei de Bases de Règim Local que regula que els òrgans col·legiats de les entitats locals, poden desenvolupar la seva activitat a distància per mitjans electrònics vàlids, sempre que els seus membre participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat, motivant expressament les circumstàncies excepcionals.

  Atès que la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, fa que s’hagin d’adoptar mesures de distanciament, s’ha considerat adient dur a terme la sessió del Ple per mitjans electrònics.

 • Ple extraordinari del 28 de desembre del 2020

  Us comunico que, per Decret de l'Alcaldia de data 22 de desembre de 2020, s'ha convocat sessió extraordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 28 de desembre de 2020 a les 20'00 hores. D'acord amb el que disposa l'article 98 del Text Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

  D'acord amb la modificació de l'article 46.3 de la Llei de Bases de Règim Local que regula que els òrgans col·legiats de les entitats locals, poden desenvolupar la seva activitat a distància per mitjans electrònics vàlids, sempre que els seus membre participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat, motivant expressament les circumstàncies excepcionals.

  Atès que la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, fa que s'hagin d'adaptar mesures de distanciament, s'ha considerat adient dur a terme la sessió del Ple per mitjans electrònics.

Darrera actualització: 15.09.2022 | 13:45
Darrera actualització: 15.09.2022 | 13:45