Juntes de govern

 • Junta de Govern Local de 22 de setembre de 2020

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 17de setembre de 2020, s’ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 22 de setembre de 2020 a les 18’00 hores D’acord amb el que disposa l’article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Junta de Govern Local de 8 de setembre de 2020

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 27d'agost de 2020, s’ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 8 de setembre de 2020 a les 18’00 hores D’acord amb el que disposa l’article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Junta de Govern Local de 25 d'agost de 2020

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 20 d'agost de 2020, s’ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 25 d'agost de 2020 a les 18’00 hores D’acord amb el que disposa l’article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Junta de Govern Local del 28 de juliol de 2020

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 23 de juliol de 2020, s'ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 28 de juliol de 2020 a les 18'00h D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Junta de Govern Local de 14 de juliol de 2020

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 9 de juliol de 2020, s’ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 14 de juliol de 2020 a les 18’00 hores D’acord amb el que disposa l’article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

   

 • Junta de Govern Local de 30 de juny de 2020

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 25 de juny de 2020, s’ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 30 de juny de 2020 a les 18’00 hores D’acord amb el que disposa l’article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

  D’acord amb la modificació de l'article 46.3 de la Llei de Bases de Règim Local que regula que els òrgans col·legiats de les entitats locals, poden desenvolupar la seva activitat a distància per mitjans electrònics vàlids, sempre que els seus membre participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat, motivant expressament les circumstàncies excepcionals.

  Atès que la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, fa que s'hagin d'adoptar mesures de distanciament, s'ha considerat adient fer la Junta de Govern Local per mitjans electrònics.

 • Junta de Govern Local de 16 de juny de 2020

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 11 de juny de 2020, s’ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 16 de juny de 2020 a les 19’00 hores D’acord amb el que disposa l’article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

  D’acord amb el que regula la disposició addicional tercera del Decret Llei 7/2020 de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmic, la sessió es celebrarà a distància per mitjans electrònics, ja que concorre una situació de força major i de greu risc col·lectiu, al haver-se declarat l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, d’acord amb el que disposa l’article quart, apartats b) i d), de a Llei Orgànica 4/1981, de 1 de juny

 • Junta de Govern Local de 9 de juny de 2020

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 4 de juny de 2020, s’ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 9 de juny de 2020 a les 19’00 hores D’acord amb el que disposa l’article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

  D’acord amb el que regula la disposició addicional tercera del Decret Llei 7/2020 de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmic, la sessió es celebrarà a distància per mitjans electrònics, ja que concorre una situació de força major i de greu risc col·lectiu, al haver-se declarat l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, d’acord amb el que disposa l’article quart, apartats b) i d), de a Llei Orgànica 4/1981, de 1 de juny

 • Junta de Govern Local de 26 de maig de 2020
 • Junta de Govern Local de 12 de maig de 2020
 • Junta de Govern Local de 28 d'abril de 2020
 • Junta de Govern Local de 21 d'abril de 2020
 • Junta de Govern Local de 31 de març de 2020
 • Junta de Govern Local d'11 de març de 2020
 • Junta de Govern Local de 25 de febrer de 2020
 • Junta de Govern Local d'11 de febrer de 2020
 • Junta de Govern Local de 28 de gener de 2020
 • Junta de Govern Local de 14 de gener de 2020
 • Junta de Govern Local de 23 de desembre de 2019
 • Junta de Govern Local de 10 de desembre de 2019
Darrera actualització: 27.08.2020 | 13:32
Darrera actualització: 27.08.2020 | 13:32