Juntes de govern

  Junta de Govern Local de 2 de febrer de 2021

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 28 de gener de 2021, s’ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 2 de febrer de 2021 a les 18’00 hores D’acord amb el que disposa l’article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

  D’acord amb la modificació de l'article 46.3 de la Llei de Bases de Règim Local que regula que els òrgans col·legiats de les entitats locals, poden desenvolupar la seva activitat a distància per mitjans electrònics vàlids, sempre que els seus membre participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat, motivant expressament les circumstàncies excepcionals.

  Atès que la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, fa que s'hagin d'adoptar mesures de distanciament, s'ha considerat adient fer la Junta de Govern Local per mitjans electrònics.

  Junta de Govern Local de 12 de gener de 2021

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 7 de gener de 2021, s’ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 12 de gener de 2021 a les 18’00 hores D’acord amb el que disposa l’article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

  D’acord amb la modificació de l'article 46.3 de la Llei de Bases de Règim Local que regula que els òrgans col·legiats de les entitats locals, poden desenvolupar la seva activitat a distància per mitjans electrònics vàlids, sempre que els seus membre participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat, motivant expressament les circumstàncies excepcionals.

  Atès que la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, fa que s'hagin d'adoptar mesures de distanciament, s'ha considerat adient fer la Junta de Govern Local per mitjans electrònics.

  Junta de Govern Local del 28 de desembre del 2020

  Us comunico que per Decret de l'Alcalde, de data 22 de desembre de 2020, s'ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 28 de desembre de 2020 a les 18'00 hores. D'acord amb el que disposa l'Artcle 99.1 i 103 del Text Refòs de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya.

  D'acord amb la modificació de l'article 46.3 de la Llei de Bases de Règim Local que regula que els òrgans col·legiats de les entitats locals, poden desenvolupar la seva activitat a distància per mitjans electrònics vàlids, sempre que els seus membres participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat, motivant expressament les circumstància excepcionals.

  Atès que la situació de crisis sanitària ocasionalment pel COVID-19, fa que s'hagin d'adaptar mesures de distanciament, s'ha considerat adient fer la Junta de Govern Local per mitjans electrònics.

  Junta de Govern Local de 15 de desembre de 2020

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 10 de desembre de 2020, s’ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 15 de desembre de 2020 a les 18’00 hores D’acord amb el que disposa l’article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

  D’acord amb la modificació de l'article 46.3 de la Llei de Bases de Règim Local que regula que els òrgans col·legiats de les entitats locals, poden desenvolupar la seva activitat a distància per mitjans electrònics vàlids, sempre que els seus membre participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat, motivant expressament les circumstàncies excepcionals.

  Atès que la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, fa que s'hagin d'adoptar mesures de distanciament, s'ha considerat adient fer la Junta de Govern Local per mitjans electrònics.

  Junta de Govern Local de 1 de desembre de 2020

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 25 de novembre de 2020, s’ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 1 de desembre de 2020 a les 18’00 hores D’acord amb el que disposa l’article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

  D’acord amb la modificació de l'article 46.3 de la Llei de Bases de Règim Local que regula que els òrgans col·legiats de les entitats locals, poden desenvolupar la seva activitat a distància per mitjans electrònics vàlids, sempre que els seus membre participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat, motivant expressament les circumstàncies excepcionals.

  Atès que la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, fa que s'hagin d'adoptar mesures de distanciament, s'ha considerat adient fer la Junta de Govern Local per mitjans electrònics.

  Junta de Govern Local Extraordinària Urgent de 25 de novembre de 2020

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 25 de novembre de 2020, s’ha convocat sessió extraordinària urgent de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 25 de novembre de 2020 a les 18’00 hores D’acord amb el que disposa l’article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

  D’acord amb la modificació de l'article 46.3 de la Llei de Bases de Règim Local que regula que els òrgans col·legiats de les entitats locals, poden desenvolupar la seva activitat a distància per mitjans electrònics vàlids, sempre que els seus membre participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat, motivant expressament les circumstàncies excepcionals.

  Atès que la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, fa que s'hagin d'adoptar mesures de distanciament, s'ha considerat adient fer la Junta de Govern Local per mitjans electrònics.

  Junta de Govern Local de 17 de novembre de 2020

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 12 de novembre de 2020, s’ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 17 de novembre de 2020 a les 18’00 hores D’acord amb el que disposa l’article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

  D’acord amb la modificació de l'article 46.3 de la Llei de Bases de Règim Local que regula que els òrgans col·legiats de les entitats locals, poden desenvolupar la seva activitat a distància per mitjans electrònics vàlids, sempre que els seus membre participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat, motivant expressament les circumstàncies excepcionals.

  Atès que la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, fa que s'hagin d'adoptar mesures de distanciament, s'ha considerat adient fer la Junta de Govern Local per mitjans electrònics.

  Junta de Govern Local de 3 de novembre de 2020

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 29 d'octubre de 2020, s’ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 3 de novembre de 2020 a les 18’00 hores D’acord amb el que disposa l’article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

  D’acord amb la modificació de l'article 46.3 de la Llei de Bases de Règim Local que regula que els òrgans col·legiats de les entitats locals, poden desenvolupar la seva activitat a distància per mitjans electrònics vàlids, sempre que els seus membre participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat, motivant expressament les circumstàncies excepcionals.

  Atès que la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, fa que s'hagin d'adoptar mesures de distanciament, s'ha considerat adient fer la Junta de Govern Local per mitjans electrònics.

  Junta de Govern Local de 20 d'octubre de 2020

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 16 d'octubre de 2020, s’ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 20 d'octubre de 2020 a les 18’00 hores D’acord amb el que disposa l’article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

  D’acord amb la modificació de l'article 46.3 de la Llei de Bases de Règim Local que regula que els òrgans col·legiats de les entitats locals, poden desenvolupar la seva activitat a distància per mitjans electrònics vàlids, sempre que els seus membre participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat, motivant expressament les circumstàncies excepcionals.

  Atès que la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, fa que s'hagin d'adoptar mesures de distanciament, s'ha considerat adient fer la Junta de Govern Local per mitjans electrònics.

  Junta de Govern Local de 6 d'octubre de 2020

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 30 de setembre de 2020, s’ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 6 d'octubre de 2020 a les 18’00 hores D’acord amb el que disposa l’article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

  Junta de Govern Local de 22 de setembre de 2020

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 17de setembre de 2020, s’ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 22 de setembre de 2020 a les 18’00 hores D’acord amb el que disposa l’article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

  Junta de Govern Local de 8 de setembre de 2020

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 27d'agost de 2020, s’ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 8 de setembre de 2020 a les 18’00 hores D’acord amb el que disposa l’article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

  Junta de Govern Local de 25 d'agost de 2020

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 20 d'agost de 2020, s’ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 25 d'agost de 2020 a les 18’00 hores D’acord amb el que disposa l’article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

  Junta de Govern Local del 28 de juliol de 2020

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 23 de juliol de 2020, s'ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 28 de juliol de 2020 a les 18'00h D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

  Junta de Govern Local de 14 de juliol de 2020

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 9 de juliol de 2020, s’ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 14 de juliol de 2020 a les 18’00 hores D’acord amb el que disposa l’article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

   

  Junta de Govern Local de 30 de juny de 2020

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 25 de juny de 2020, s’ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 30 de juny de 2020 a les 18’00 hores D’acord amb el que disposa l’article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

  D’acord amb la modificació de l'article 46.3 de la Llei de Bases de Règim Local que regula que els òrgans col·legiats de les entitats locals, poden desenvolupar la seva activitat a distància per mitjans electrònics vàlids, sempre que els seus membre participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat, motivant expressament les circumstàncies excepcionals.

  Atès que la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, fa que s'hagin d'adoptar mesures de distanciament, s'ha considerat adient fer la Junta de Govern Local per mitjans electrònics.

  Junta de Govern Local de 16 de juny de 2020

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 11 de juny de 2020, s’ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 16 de juny de 2020 a les 19’00 hores D’acord amb el que disposa l’article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

  D’acord amb el que regula la disposició addicional tercera del Decret Llei 7/2020 de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmic, la sessió es celebrarà a distància per mitjans electrònics, ja que concorre una situació de força major i de greu risc col·lectiu, al haver-se declarat l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, d’acord amb el que disposa l’article quart, apartats b) i d), de a Llei Orgànica 4/1981, de 1 de juny

  Junta de Govern Local de 9 de juny de 2020

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 4 de juny de 2020, s’ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 9 de juny de 2020 a les 19’00 hores D’acord amb el que disposa l’article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

  D’acord amb el que regula la disposició addicional tercera del Decret Llei 7/2020 de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmic, la sessió es celebrarà a distància per mitjans electrònics, ja que concorre una situació de força major i de greu risc col·lectiu, al haver-se declarat l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, d’acord amb el que disposa l’article quart, apartats b) i d), de a Llei Orgànica 4/1981, de 1 de juny

Darrera actualització: 27.08.2020 | 13:32
Darrera actualització: 27.08.2020 | 13:32