Juntes de govern

La Junta de Govern Local està formada per l'alcalde i els tinents i tinentes d'Alcaldia. La seva funció principal és l'assistència permanent a l'alcalde i també compleix les atribucions delegades per l'alcalde i pel Ple.

El nombre màxim de membres de la Junta de Govern és un terç dels regidors i regidores. Altres regidors i regidores amb delegacions de govern poden ser-hi convidats per l'alcalde, però hi assisteixen amb veu i sense vot.

Els membres de la Junta de Govern Local es reuneixen els dimarts a les 19:15 h, cada 15 dies.

Composició de la Junta de Govern Local:

President: Miquel Serra Malats

Vocals: Adelaida Nogué Bori, Jacint Castillo Torre de Mer i Carme Bertrans Masferrer

 • Junta de Govern Local de 9 de maig de 2023

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 5 de maig de 2023, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 9 de maig de 2023 a les 18'00 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Junta de Govern Local de 25 d'abril de 2023

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 20 d'abril de 2023, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 25 d'abril de 2023 a les 18'00 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Junta de Govern Local de 13 d'abril de 2023

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 11 d'abril de 2023, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 13 d'abril de 2023 a les 18'00 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Junta de Govern Local de 21 de març de 2023

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 20 de març de 2023, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 21 de març de 2023 a les 18'00 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Junta de Govern Local de 14 de març de 2023

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 10 de març de 2023, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 14 de març de 2023 a les 18'00 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Junta de Govern Local de 28 febrer de 2023

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 24 de febrer de 2023, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 28 de febrer de 2023 a les 18'00 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Junta de Govern Local de 14 febrer de 2023

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 10 de febrer de 2023, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 14 de febrer de 2023 a les 18'00 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Junta de Govern Local de 31 de gener de 2023

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 27 de gener de 2023, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 31 de gener de 2023 a les 18'00 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Junta de Govern Local de 17 de gener de 2023

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 13 de gener de 2023, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 17 de gener de 2023 a les 18'00 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Junta de Govern Local de 27 de desembre de 2022

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 23 de desembre de 2022, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 27 de desembre de 2022 a les 18'00 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Junta de Govern Local de 13 de desembre de 2022

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 12 de desembre de 2022, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 13 de desembre de 2022 a les 18'00 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Junta de Govern Local extraordinària urgent del dia 7 de desembre de 2022

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 7 de desembre de 2022, s´ha convocat sessió extraordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 7 de desembre de 2022 a les 17'00 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Junta de Govern Local extraordinària del dia 1 de desembre de 2022

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 29 de novembre de 2022, s´ha convocat sessió extraordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 1 de desembre de 2022 a les 19'45 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Junta de Govern Local de 22 de novembre de 2022

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 18 de novembre de 2022, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 22 de novembre de 2022 a les 18'00 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Junta de Govern Local de 8 de novembre de 2022

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 4 de novembre de 2022, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 8 de novembre de 2022 a les 18'00 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Junta de Govern Local de 25 d'octubre de 2022

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 21 d'octubre de 2022, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 25 d'octubre de 2022 a les 18'00 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Junta de Govern Local de 11 d'octubre de 2022

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 7 d'octubre de 2022, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 11 d'octubre de 2022 a les 18'00 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Junta de Govern Local de 27 de setembre de 2022

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 23 de setembre de 2022, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 27 de setembre de 2022 a les 18'00 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Junta de Govern Local de 13 de setembre de 2022

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 9 de setembre de 2022, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 13 de setembre de 2022 a les 18'00 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Junta de Govern Local extraordinària de 5 d'agost de 2022

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 4 d'agost de 2022, s´ha convocat sessió extraordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 5 d'agost de 2022 a les 10'00 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Darrera actualització: 19.07.2023 | 12:16
Darrera actualització: 19.07.2023 | 12:16