Ple municipal

El Ple municipal és l'òrgan de màxima representació política dels ciutadans i ciutadanes en el govern. A Folgueroles està integrat per 11 regidores i regidors escollits democràticament i està presidit per l'alcalde. La seva actual composició, d'acord amb els resultats de les eleccions municipals del 28 de maig de 2023, és la següent: 8 regidors i regidores de Junts per Folgueroles i 3 de Independents per Folgueroles.

Competències

Al Ple li corresponen les atribucions que estableix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i al Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Calendari

El Ple celebra sessió ordinària, de forma habitual, l'últim dimarts de cada 2 mesos, a les 20 h, a la Sala de sessions de l'edifici de l'Ajuntament, Can Dachs (Plaça Verdaguer, 2). Les sessions també poden ser extraordinàries, quan així ho disposi l'alcalde o ho demani la quarta part, del nombre de regidors i regidores.

Totes les sessions són obertes a la ciutadania

En l'apartat següent podeu consultar les convocatòries i les actes dels plens municipals de 2018 fins a l'actualitat. La documentació corresponent als plens d'anys anteriors la podeu consultar a l'Acció de Govern i normativa del portal de Transparència de l'Ajuntament de Folgueroles.

 • Ple ordinari del 27 de febrer de 2024

  Us comunico que, per Decret de l'Alcaldia de data 22 de febrer de 2024, s’ha convocat sessió ordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 27 de febrer de 2024 a les 20’00 hores. D’acord amb el que disposa l’article 98 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Ple ordinari del 30 de gener de 2024 ajornat

  Us comunico que, per Decret de l'Alcaldia de data 23 de gener de 2024, s'ha aprovat l'ajornament de la celebració del ple ordinari del mes de gener al 27 de febrer de 2024, continuant-se a partir d'aquesta data la periodicitat establerta per la sessió següent a realitzar.

 • Ple ordinari del 28 de novembre de 2023

  Us comunico que, per Decret de l'Alcaldia de data 23 de novembre de 2023, s’ha convocat sessió ordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 28 de novembre de 2023 a les 20’00 hores. D’acord amb el que disposa l’article 98 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Ple ordinari del 24 d'octubre de 2023

  Us comunico que, per Decret de l'Alcaldia de data 19 d'octubre de 2023, s’ha convocat sessió ordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 24 d'octubre de 2023 a les 20’00 hores. D’acord amb el que disposa l’article 98 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Ple ordinari de l'1 d'agost de 2023

  Us comunico que, per Decret de l'Alcaldia de data 20 de juliol de 2023, s’ha convocat sessió ordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 25 de juliol de 2023 a les 20’00 hores. D’acord amb el que disposa l’article 98 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Ple extraordinari del 11 de juliol de 2023

  Us comunico que, per Decret de l'Alcaldia de data 6 de juliol de 2023, s’ha convocat sessió extraordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 11 de juliol de 2023 a les 20'00 hores. D'acord amb el que disposa l'article 81.1.a del Reglament d'Organització Funcionamenti i Règim Jurídic de les Entitats Locals (R.D. 2568/1986 de 28 de novembre)

 • Ple extraordinari urgent del 23 de juny de 2023

  Us comunico que, per Decret de l'Alcaldia de data 22 de juny de 2023, s’ha convocat sessió extraordinària urgent del Ple municipal, que es durà a terme el dia 23 de juny de 2023 a les 8’00 hores. D'acord amb el que disposa l'article 81.1.a del Reglament d'Organització Funcionamenti i Règim Jurídic de les Entitats Locals (R.D. 2568/1986 de 28 de novembre)

 • Ple extraordinari de constitució del 17 de juny de 2023

  Us comunico que, per Decret de l'Alcaldia de data 13 de juny de 2023, s’ha convocat sessió extraordinària de constitució del Ple municipal, que es durà a terme el dia 17 de juny de 2023 a les 12’00 hores. D'acord amb el que disposa l'article 37 del Reglament d'Organització Funcionament aprovat per Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, les corporacions municipals es constitueixen en sessió pública el vigèsim dia posterior a la celebració de les eleccions.

 • Ple extraordinari del 14 de juny de 2023

  Us comunico que, per Decret de l'Alcaldia de data 9 de juny de 2023, s’ha convocat sessió extraordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 14 de juny de 2023 a les 20’00 hores. D’acord amb el que disposa l’article 98 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Ple extraordinari del 2 de maig de 2023

  Us comunico que, per Decret de l'Alcaldia de data 27 d'abril de 2023, s’ha convocat sessió extraordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 2 de maig de 2023 a les 19’00 hores. D’acord amb el que disposa l’article 98 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Ple ordinari del 25 d'abril de 2023

  Us comunico que, per Decret de l'Alcaldia de data 20 d'abril de 2023, s’ha convocat sessió ordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 25 d'abril de 2023 a les 20’00 hores. D’acord amb el que disposa l’article 98 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Ple ordinari del 31 de gener de 2023

  Us comunico que, per Decret de l'Alcaldia de data 26 de gener de 2023, s’ha convocat sessió ordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 31 de gener de 2023 a les 20’00 hores. D’acord amb el que disposa l’article 98 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Ple ordinari del 29 de novembre de 2022

  Us comunico que, per Decret de l'Alcaldia de data 24 de novembre de 2022, s’ha convocat sessió ordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 29 de novembre de 2022 a les 20’00 hores. D’acord amb el que disposa l’article 98 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Ple ordinari del 18 d'octubre de 2022

  Us comunico que, per Decret de l'Alcaldia de data 13 d'octubre de 2022, s’ha convocat sessió ordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 18 d'octubre de 2022 a les 20’00 hores. D’acord amb el que disposa l’article 98 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Ple ordinari del 26 de juliol de 2022

  Us comunico que, per Decret de l'Alcaldia de data 21 de juliol de 2022, s’ha convocat sessió ordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 26 de juliol de 2022 a les 20’00 hores. D’acord amb el que disposa l’article 98 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Ple ordinari de 31 de maig de 2022

  Us comunico que, per Decret de l'Alcaldia de data 25 de maig de 2022, s’ha convocat sessió ordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 31 de maig de 2022 a les 20’00 hores. D’acord amb el que disposa l’article 98 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Ple ordinari de 29 de març de 2022

  Us comunico que, per Decret de l'Alcaldia de data 23 de març de 2022, s’ha convocat sessió ordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 29 de març de 2022 a les 20’00 hores. D’acord amb el que disposa l’article 98 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Ple ordinari de 25 de gener de 2022

  Us comunico que, per Decret de l'Alcaldia de data 19 de gener de 2022, s’ha convocat sessió ordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 25 de gener de 2022 a les 20’00 hores. D’acord amb el que disposa l’article 98 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Ple ordinari de 30 de novembre de 2021

  Us comunico que, per Decret de l'Alcaldia de data 24 de novembre de 2021, s’ha convocat sessió ordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 30 de novembre de 2021 a les 20’00 hores. D’acord amb el que disposa l’article 98 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Darrera actualització: 23.10.2023 | 10:45
Darrera actualització: 23.10.2023 | 10:45