Ple extraordinari de constitució del 17 de juny de 2023

Us comunico que, per Decret de l'Alcaldia de data 13 de juny de 2023, s’ha convocat sessió extraordinària de constitució del Ple municipal, que es durà a terme el dia 17 de juny de 2023 a les 12’00 hores. D'acord amb el que disposa l'article 37 del Reglament d'Organització Funcionament aprovat per Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, les corporacions municipals es constitueixen en sessió pública el vigèsim dia posterior a la celebració de les eleccions.

ORDRE DEL DIA

Primer i únic.- Constitució de la nova corporació municipal.

Darrera actualització: 23.11.2023 | 14:50