Serveis socials i ciutadania

És un servei local gratuït adreçat a tots els habitants del municipi a nivell individual, familiar, grupal i/o comunitari.

S’ofereix informació, acompanyament, suport i gestió en diferents temes relacionats amb l’atenció a les persones.

L’objectiu de l’Equip d’Assistència Social és aconseguir que els drets socials siguin reconeguts i garantits per a tothom.

Equip

El Servei d’Assistència Social el porta a terme un equip que està format per 2 treballadores socials, 1 educador social i 2 treballadores familiars. 

Les seves funcions són:  

 • Detecció i prevenció de situacions de risc social o d’exclusió.
 • Orientació per a famílies amb risc d’exclusió social.
 • Tramitació i seguiment de programes i prestacions que requereixen la seva intervenció.
 • Treball social comunitari.
 • Tramitació de propostes de derivació als serveis socials d’atenció especialitzada.
 • Orientació i integració dels joves.
 • Atenció a les persones amb disminució.

Programes de serveis socials d'atenció primària

Dirigits a la família

 • ORIENTACIÓ I GESTIÓ DE RECURSOS GENERALS
  • Tramitacions i gestió de recursos a altres administracions.
  • Servei municipal de beques.
  • Servei d’Atenció Domiciliària (SAD).
  • Ajuts econòmics puntuals justificats.
 • ATENCIÓ SOCIAL
  • Orientació i assessorament personalitzat.
  • Tractament de suport.
  • Derivació a serveis d’atenció especialitzada.
 • PROJECTES
  • Projecte d’orientació familiar.
  • Servei d’atenció a la dona maltractada.

Adreçats a la infància i l'adolescència

 • ORIENTACIÓ I GESTIÓ DE RECURSOS GENERALS
  • Programa de prevenció social de la infància i l’adolescència.
  • Intervenció en xarxa per a la prevenció i el tractament de l’absentisme escolar al municipi.
 • ATENCIÓ SOCIAL
  • Servei d’orientació i integració d’infants i adolescents.
  • Tractament i suport en les dificultats de relació familiar.
 • PROJECTES
  • Temps de Lleure.
  • Comissions de treball per a la prevenció social a les escoles de primària, secundària i escoles bressol.
  • Servei d’inserció laboral per a adolescents amb dificultat d’integració social (Programa ENTRA).

Adreçats a la vellesa

 • ORIENTACIÓ I GESTIÓ DE RECURSOS GENERALS
  • Tramitacions i gestió de recursos a altres administracions.
  • Tramitació d’ajuts econòmics municipals per a la gent gran.
  • Servei d’Atenció Domiciliària a la gent gran (servei de suport personal i servei de suport a la llar).
  • Servei de Teleassistència.
 • PROGRAMES
  • Tallers d’entrenament de la memòria.

Adreçats a persones amb discapacitat

 • ORIENTACIÓ I GESTIÓ DE RECURSOS GENERALS
  • Tramitacions i gestió de recursos a l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS).
  • Assessorament i atenció a les persones que tenen alguna discapacitat.
  • Coordinació amb els diferents recursos i entitats que treballen al municipi amb discapacitats (Sant Tomàs, Tris Tras, Eina, ONCE, Creu Roja...).
 • PROJECTES
  • Ajuts econòmics per a la supressió de barreres arquitectòniques.
  • Targetes i places d’aparcament per als minusvàlids.
  • Programa Respir per a famílies amb infants i adolescents discapacitats.

Drogodependències

 • ORIENTACIÓ I ATENCIÓ SOCIAL
  • Tractament de suport a les persones drogodependents.
  • Orientació i seguiment als adolescents amb problemes d’addicció a substàncies tòxiques.
  • Derivació al CAS (Centre d’Atenció i Seguiment) de l’Hospital General de Vic.
  • Derivació a altres recursos de desintoxicació i rehabilitació.

Assistència social

Plaça Verdaguer 2 - 08519 Folgueroles - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 938 125445
Horari:  
Treballadora social: dimecres de 10 a 13 h.
Educador social: dimecres, de 10 a 13 h.
Només atenen amb cita prèvia (trucant a La Mancomunitat La Plana, 938125445) al 2n pis de l'Ajuntament.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 22.06.2022 | 13:08