Atenció de situacions de necessitat social

Servei que s'encarrega de realitzar les accions necessàries per minimitzar i/o solucionar les necessitats socials que es presenten com a urgències, així com també realitzar les accions necessàries per a prevenir possibles noves situacions.

Línies de servei:

  • Prevenció de les situacions de necessitat social
  • Realitzar atenció d'urgència en cas de necessitat (allotjar provisionalment, mobilització dels recursos necessaris...).
  • Evacuació d'informes per a tercers en relació a les accions i/o situacions tractades.

Persones destinatàries:

Ciutadania en general


Cost per l'usuari:

Gratuït


Equip tècnic:

Treballadora Social

Educadora Social


Unitat responsable:

Regidoria de Benestar Social