Atenció i prevenció de la drogodependència

Servei que s'encarrega de prevenir i detectar el consum problemàtic de drogues, així com també de donar assistència immediata en casos necessaris a persones drogodependents, sigui directament o per derivació a serveis més especialitzats.

Línies de servei:

  • Atenció immediata
  • Servei d'informació i assessorament sobre drogues
  • Suport a les famílies
  • Programes psicoeducatius
  • Servei de derivació a equips especialitzats

Persones destinatàries:

Persones en risc i/o en situació de drogodependència


Cost per l'usuari:

Gratuït


Equip tècnic:

Equip tècnic de Serveis Socials


Unitat responsable:

Regidoria de Benestar Social