Abastament d'aigua potable

Servei que s'encarrega de gestionar la disponibilitat d’aigua potable al municipi.

Línies de servei:

  • Captació
  • Potabilització
  • Transport (infraestructures, vàlvules, estacions de bombament...)
  • Distribució i consum (anàlisi de l’aigua, alta, modificació i baixa del servei, instal·lació i lectura de comptadors).
  • Reciclatge
  • Retorn al medi natural

Persones destinatàries:

Ciutadania en general

Cost per l'usuari:

Segons l'establert a l'ordenança fiscal vigent. Ordenança fiscal núm. 15

Equip tècnic:

· Serveis Tècnics Municipals

· Agbar

Àrea responsable:

Àrea de Medi Ambient

És un servei obligatori:

Com sol·licitar-ho:

Contactant amb l'empresa encarregada del subministrament d'aigua que és AGBAR.

Darrera actualització: 09.02.2021 | 09:27

Enllaços