AGBAR (abans SOREA)

Subministrament d’aigua.

Per donar d’alta o canviar de nom el servei d’aigua al nostre municipi, cal que aneu a la companyia amb la documentació que es detalla a continuació:

Alta comptador d’aigua

  • Escriptures, contracte de compra-venda o contracte de lloguer
  • Cèdula d’habitabilitat (en cas d'ús domèstic)
  • Butlletí instal·lador o projecte segellat
  • Llicència municipal d'activitat o similar (en cas d'ús comercial o industrial)
  • NIF
  • Número de compte corrent    

Per fer un canvi de nom:

  • Últim rebut pagat
  • NIF

Twitter @agbarclients

Darrera actualització: 25.03.2022 | 13:25