Pla Director de l'Aigua

Pla director del Servei d'Abastament d'Aigua del municipi de Folgueroles.

L'objecte fixat en la redacció d'aquest Pla Director consisteix a reunir la informació sobre les instal·lacions del servei, descriure-les, preveure la demanda que hauran de satisfer tan en l'actualitat com a mig i llarg termini, i en base a aquesta previsió analitzar la capacitat que presenten en relació a la demanda que es preveu satisfer, segons els dèficits o els excedents que resultin d'aquesta comparació proposar una configuració definitiva de les instal·lacions.

Darrera actualització: 17.03.2020 | 11:18