Juntes de govern

 • Junta de Govern Local de 23 de novembre de 2021

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 19 de novembre de 2021, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Loca, que és durà a terme el dia 23 de novembre de 2021 a les 18'00 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Junta de Govern Local del 9 de novembre de 2021

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 5 de novembre de 2021, s'ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 9 de novembre a les 18'00 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Junta de Govern Local del 26 d'octubre de 2021

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 20 d'octubre de 2021, s'ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 26 d'octubre de 2021 a les 18'00 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Junta de Govern Local de 19 d'octubre de 2021

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 15 d'octubre de 2021, s'ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 19 d'octubre de 2021 a les 18'00 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Junta de Govern Local de 28 de setembre de 2021

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 24 de setembre de 2021, s’ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 28 de setembre de 2021 a les 18’00 hores D’acord amb el que disposa l’article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Junta de Govern Local de 14 de setembre de 2021

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 13 de setembre de 2021, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Loca, que és durà a terme el dia 14 de setembre de 2021 a les 18'00 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Junta de Govern Local de 24 d'agost de 2021

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 23 d'agost de 2021, s’ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 24 d'agost de 2021 a les 18’00 hores D’acord amb el que disposa l’article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Junta de Govern Local extraordinària de 23 de juliol de 2021

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 23 de juliol de 2021, s’ha convocat sessió extraordinària urgent de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 23 de juliol de 2021 a les 09’00 hores D’acord amb el que disposa l’article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Junta de Govern Local de 20 de juliol de 2021

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 16 de juliol de 2021, s’ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 20 de juliol de 2021 a les 17’00 hores D’acord amb el que disposa l’article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Junta de Govern Local de 6 de juliol de 2021

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 2 de juliol de 2021, s’ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 6 de juliol de 2021 a les 18’00 hores D’acord amb el que disposa l’article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Junta de Govern Local de 22 de juny de 2021

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 18 de juny de 2021, s’ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 22 de juny de 2021 a les 18’00 hores D’acord amb el que disposa l’article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Junta de Govern Local de 8 de juny de 2021

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 4 de juny de 2021, s’ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 8 de juny de 2021 a les 18’00 hores D’acord amb el que disposa l’article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Junta de Govern Local extraordinària de 28 de maig de 2021

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 26 de maig de 2021, s’ha convocat sessió extraordinària de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 28 de maig de 2021 a les 09’00 hores D’acord amb el que disposa l’article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Junta de Govern Local de 25 de maig de 2021

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 19 de maig de 2021, s’ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 25 de maig de 2021 a les 18’00 hores D’acord amb el que disposa l’article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Junta de Govern Local de 11 de maig de 2021

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 6 de maig de 2021, s’ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 11 de maig de 2021 a les 18’00 hores D’acord amb el que disposa l’article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

  D’acord amb la modificació de l'article 46.3 de la Llei de Bases de Règim Local que regula que els òrgans col·legiats de les entitats locals, poden desenvolupar la seva activitat a distància per mitjans electrònics vàlids, sempre que els seus membre participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat, motivant expressament les circumstàncies excepcionals.

  Atès que la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, fa que s'hagin d'adoptar mesures de distanciament, s'ha considerat adient fer la Junta de Govern Local per mitjans electrònics.

 • Junta de Govern Local de 27 d'abril de 2021

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 21 d'abril de 2021, s’ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 27 d'abril de 2021 a les 18’00 hores D’acord amb el que disposa l’article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

  D’acord amb la modificació de l'article 46.3 de la Llei de Bases de Règim Local que regula que els òrgans col·legiats de les entitats locals, poden desenvolupar la seva activitat a distància per mitjans electrònics vàlids, sempre que els seus membre participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat, motivant expressament les circumstàncies excepcionals.

  Atès que la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, fa que s'hagin d'adoptar mesures de distanciament, s'ha considerat adient fer la Junta de Govern Local per mitjans electrònics.

 • Junta de Govern Local de 13 d'abril de 2021

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 7 d'abril de 2021, s’ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 13 d'abril de 2021 a les 18’00 hores D’acord amb el que disposa l’article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

  D’acord amb la modificació de l'article 46.3 de la Llei de Bases de Règim Local que regula que els òrgans col·legiats de les entitats locals, poden desenvolupar la seva activitat a distància per mitjans electrònics vàlids, sempre que els seus membre participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat, motivant expressament les circumstàncies excepcionals.

  Atès que la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, fa que s'hagin d'adoptar mesures de distanciament, s'ha considerat adient fer la Junta de Govern Local per mitjans electrònics.

 • Junta de Govern Local de 30 de març de 2021

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 24 de març de 2021, s’ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 30 de març de 2021 a les 18’00 hores D’acord amb el que disposa l’article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

  D’acord amb la modificació de l'article 46.3 de la Llei de Bases de Règim Local que regula que els òrgans col·legiats de les entitats locals, poden desenvolupar la seva activitat a distància per mitjans electrònics vàlids, sempre que els seus membre participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat, motivant expressament les circumstàncies excepcionals.

  Atès que la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, fa que s'hagin d'adoptar mesures de distanciament, s'ha considerat adient fer la Junta de Govern Local per mitjans electrònics.

 • Junta de Govern Local de 16 de març de 2021

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 11 de març de 2021, s’ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 16 de març de 2021 a les 18’00 hores D’acord amb el que disposa l’article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

  D’acord amb la modificació de l'article 46.3 de la Llei de Bases de Règim Local que regula que els òrgans col·legiats de les entitats locals, poden desenvolupar la seva activitat a distància per mitjans electrònics vàlids, sempre que els seus membre participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat, motivant expressament les circumstàncies excepcionals.

  Atès que la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, fa que s'hagin d'adoptar mesures de distanciament, s'ha considerat adient fer la Junta de Govern Local per mitjans electrònics.

 • Junta de Govern Local Extraordinària de 9 de març de 2021

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 4 de març de 2021, s’ha convocat sessió extraordinària de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 9 de març de 2021 a les 18’00 hores D’acord amb el que disposa l’article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

  D’acord amb la modificació de l'article 46.3 de la Llei de Bases de Règim Local que regula que els òrgans col·legiats de les entitats locals, poden desenvolupar la seva activitat a distància per mitjans electrònics vàlids, sempre que els seus membre participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat, motivant expressament les circumstàncies excepcionals.

  Atès que la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, fa que s'hagin d'adoptar mesures de distanciament, s'ha considerat adient fer la Junta de Govern Local per mitjans electrònics.

Darrera actualització: 27.08.2020 | 13:32
Darrera actualització: 27.08.2020 | 13:32