Juntes de govern

La Junta de Govern Local està formada per l'alcalde i els tinents i tinentes d'Alcaldia. La seva funció principal és l'assistència permanent a l'alcalde i també compleix les atribucions delegades per l'alcalde i pel Ple.

El nombre màxim de membres de la Junta de Govern és un terç dels regidors i regidores. Altres regidors i regidores amb delegacions de govern poden ser-hi convidats per l'alcalde, però hi assisteixen amb veu i sense vot.

Els membres de la Junta de Govern Local es reuneixen els dimarts a les 19:15 h, cada 15 dies.

Composició de la Junta de Govern Local:

President: Miquel Serra Malats

Vocals: Adelaida Nogué Bori, Jacint Castillo Torre de Mer i Carme Bertrans Masferrer

 • Junta de Govern Local del 5 de març de 2024

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 1 de març de 2024, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 5 de març de 2024 a les 19'15 hores d'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Junta de Govern Local del 20 febrer de 2024

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 16 de febrer de 2024, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 20 de febrer de 2024 a les 19'15 hores d'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Junta de Govern Local del 6 febrer de 2024

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 2 de febrer de 2024, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 6 de febrer de 2024 a les 19'15 hores d'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Junta de Govern Local del 23 de gener de 2024

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 19 de gener de 2024, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 23 de gener de 2024 a les 19'15 hores d'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Junta de Govern Local del 9 de gener de 2024

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 8 de gener de 2024, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 9 de gener de 2024 a les 19'15 hores d'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Junta de Govern Local del 19 de desembre de 2023

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 15 de desembre de 2023, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 19 de desembre de 2023 a les 19'15 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Junta de Govern Local del 5 de desembre de 2023

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 1 de desembre de 2023, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 5 de desembre de 2023 a les 19'15 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Junta de Govern Local del 21 de novembre de 2023

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 17 de novembre de 2023, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 21 de novembre de 2023 a les 19'15 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Junta de Govern Local del 7 de novembre de 2023

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 2 de novembre de 2023, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 7 de novembre de 2023 a les 19'15 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Junta de Govern Local del 17 d'octubre de 2023

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 16 d'octubre de 2023, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 17 d'octubre de 2023 a les 19'15 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Junta de Govern Local del 3 d'octubre de 2023

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 29 de setembre de 2023, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 3 d'octubre de 2023 a les 19'15 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Junta de Govern Local del 19 de setembre de 2023

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 15 de setembre de 2023, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 19 de setembre de 2023 a les 19'15 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Junta de Govern Local de l'1 d'agost de 2023

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 21 de juliol de 2023, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 25 de juliol de 2023 a les 19'15 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Junta de Govern Local extraordinària del dia 14 de juny de 2023

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 9 de juny de 2023, s´ha convocat sessió extraordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 14 de juny de 2023 a les 19'45 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Junta de Govern Local de 23 de maig de 2023

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 19 de maig de 2023, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 23 de maig de 2023 a les 18'00 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Junta de Govern Local de 9 de maig de 2023

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 5 de maig de 2023, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 9 de maig de 2023 a les 18'00 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Junta de Govern Local de 25 d'abril de 2023

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 20 d'abril de 2023, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 25 d'abril de 2023 a les 18'00 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Junta de Govern Local de 13 d'abril de 2023

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 11 d'abril de 2023, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 13 d'abril de 2023 a les 18'00 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Junta de Govern Local de 21 de març de 2023

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 20 de març de 2023, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 21 de març de 2023 a les 18'00 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Junta de Govern Local de 14 de març de 2023

  Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 10 de març de 2023, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 14 de març de 2023 a les 18'00 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Darrera actualització: 19.07.2023 | 12:16
Darrera actualització: 19.07.2023 | 12:16