Ple municipal

Dimarts, 26 de juliol de 2022 a les 21:00

Resum dels punts més destacats del Ple de juliol

Aquest vespre s’ha celebrat el Ple ordinari municipal del mes de juliol on s’han aprovat tots les punts de l’ordre del dia. Entre ells, el cens del municipi de 2.254 habitants dels quals 1.135 són homes i 1.119 són dones.

També s’ha aprovat la moció en defensa dels jutjats de pau. Amb l’actual projecte de llei orgànica d’eficiència organitzativa del servei públic de Justícia des del Poder Judicial es preveu eliminar els Jutjats de Pau i al seu lloc volen implantar Tribunals d’Instància i les Oficines de Justícia en els municipis. Així doncs, tots els municipis catalans que compten amb jutjat de pau veurien eliminada aquesta institució i es perdria el servei de jutge de pau.

L’eliminació dels jutjats de pau suposaria un encariment de la justícia i l’allunyaria de l’actual proximitat amb la ciutadania, a més a més d’incrementar el ja de per si col·lapse actual dels jutjats.

Aquesta iniciativa legislativa, preveu substituir la figura dels jutges de pau per unes oficines municipals de justícia, que no tindrien la mateixa proximitat perquè les actuacions es durien a terme en seus judicials que molts municipis no disposen.

Per tot això, hi ha un ampli consens en blindar la figura dels Jutjats de Pau a Catalunya, i rebutjar l’eliminació d’aquesta instància judicial, que entre les seves tasques més destacades exerceix la mediació en els conflictes veïnals.

Considerant tot l’anterior, es proposa i s'aprova al Ple municipal l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Rebutjar l’eliminació dels Jutjats de Pau i defensar la seva permanència en els municipis per la important tasca activa de mediació que exerceixen.

SEGON.- Reivindicar la rellevant funció de justícia de proximitat que exerceixen en l’àmbit municipal, que evita la demora dels conflictes veïnals i agilitza i alleugera la mateixa administració de justícia.

TERCER.- Reforçar la informació a través dels mitjans de comunicació de l’ajuntament de la tasca que realitzen els Jutjats de Pau i identificar el Jutge de Pau del municipi.

QUART.- Instar als diferents grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i el Senat a rebutjar l’eliminació dels jutjats de pau d’aquest projecte de llei.

CINQUÈ.- Donar trasllat dels presents acords als grups polítics del Parlament de Catalunya, del Congrés dels Diputats i del Senat, al Consell Comarcal i a la Diputació Provincial, així com fer-ne trasllat al jutjat de pau del municipi.

Darrera actualització: 27.07.2022 | 10:26