Fons Europeu Feder

Descripció de la instal·lació dels panells solars fotovoltaics

La instal·lació realitzada consisteix en la instal·lació de panells solars fotovoltaics a la coberta del Pavelló de Folgueroles per abastir d’energia elèctrica el propi pavelló, juntament amb altres edificis públics com el Casal d’Avis, el Centre Cultural, el Consultori, la Llar d’Infants i la Caseta del Mestre.

En concret, s’han instal·lat 208 panells fotovoltaics de 545 Wp a la coberta del pavelló, que representen una potència pic total de 113,36 kWp, connectades a un inversor de 100 kW de potència nominal.

A banda, s’ha instal·lat tres grups de bateries d’una capacitat total de 41,4 kWh connectades a tres inversors carregadors de potència nominal total de 30 KW que realitzen la funció del subministrament de reserva del propi edifici del pavelló.

A més, s’ha realitzat una reorganització de les escomeses dels diferents edificis mencionats, donant de baixa els respectius subministres i centralitzant-los a una única escomesa que pertany al propi pavelló. D’aquesta forma s’aconsegueix maximitzar l’aprofitament de l’energia fotovoltaica generada.

En concret, les actuacions han permès aconseguir un estalvi d’energia consumida de 45.180 kWh/any en el total dels edificis mencionats, que representa un estalvi econòmic aproximat de 9.500 €/any, i s’ha abocat a la xarxa elèctrica un total de 81.260 kWh/any.

Aquest projecte ha representat una inversió de 164.949,57 €, IVA inclòs, que ha estat finançada gràcies al suport financer de la Unió Europea, que ha aportat una ajuda de 104.813,89 €, mentre que la resta de l’import ha estat finançat amb fons propis de l’Ajuntament de Folgueroles

  

Darrera actualització: 16.03.2023 | 10:54
Darrera actualització: 16.03.2023 | 10:54