Cementiri

Servei s'encarrega de la gestió de les necessitats de la comunitat respecte els seus/ves difunts/tes

Línies de servei:

  • Gestió de les concessions de drets funeraris
  • Trasllats
  • Conservació i neteja del recinte

Persones destinatàries:

La ciutadania en general


Cost per l'usuari:

Segons l'establert a l'ordenança fiscal vigent Ordenança fiscal núm 14


Equip tècnic:

Personal de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà


Unitat responsable:

Secretaria General