Tractament de residus

Servei que s'encarrega de donar una solució integrada a la necessitat de gestió dels residus municipals

Línies de servei:

  • Reducció del residu
  • Reutilització
  • Reciclatge
  • Valorització energètica
  • Abocament

Persones destinatàries:

Ciutadania en general


Àrea responsable:

Àrea de Medi Ambient de la Mancomuntat la Palana


Unitat responsable:

Regidoria de Medi Ambient