Recollida selectiva de deixalles porta a porta

Per tal d’afavorir la valorització dels residus municipals, Folgueroles ha instaurat la recollida selectiva en el servei de gestió dels seus residus.

La recollida selectiva consisteix en classificar les deixalles en 5 grups diferents:

  • matèria orgànica,
  • materials inorgànics reciclables,
  • rebuig,
  • deixalleria
  • i vidre (en contenidors pel vidre).

D’aquesta manera aconseguim que molt menys residus vagin a parar a l’abocador. La matèria orgànica, els reciclables i el rebuig en els recullen porta a porta (davant la porta de casa).

S’ha de treure la bossa o el cubell de deixalles al portal de casa, de les 20 a les 22 hores.   

 Els horaris són els següents:

  • DIUMENGE, DIMECRES I DIVENDRES Recollida materia ORGÀNICA (Restes de la cuina i del jardí)
  • DIMARTS Recollida de REBUIG (tot allò que no podem reciclar)
  • DILLUNS I DIJOUS Recollida de material INORGÀNIC RECICLABLE (paper, cartró i envasos lleugers)

GESPA/PODA

L'heu de treure els dies de recollida de la matèria orgànica. Recordeu que: NO es poden utilitzar bosses ni sacs.

COM S'HA DE FER

Cal utilitzar recipients de com a màxim 35l. El cubell gran per a la matèria orgànica, també serveix.
Si en feu més quantitat, heu d´adquirir un contenidor a l´Ajuntament.

PREUS

Aquests són els preus de cadacuns dels contenidors:

Contenidor Preu
de 120 litres 42,00 €
de 240 litres 52,00 €


BOLQUERS

El dimarts, ja que és rebuig, o qualsevol dels altres dies de recollida en una bossa a part.

DEIXALLERIA MÒBIL

El 1r dimarts de cada mes a la Plaça Verdaguer.

ÀREA D'APORTACIÓ

Destinada a la recollida de deixalles de les Cases de Pagès, ubicada al Camí de la Codina

Persones destinatàries:

Ciutadania en general


Cost per l'usuari:

Segons l'establert a l'ordenança fiscal vigent Ordenança fiscal núm. 9


Àrea responsable:

Àrea de Medi Ambient de la Mancomunitat la Plana


Unitat responsable:

Regidoria de Medi Ambient