Punt informació juvenil El Rocall

Servei que s'encarrega d'informar, orientar i assessorar als joves entre 12 i 30 anys sobre tots els temes que siguin del seu interès: ensenyament i formació, feina, habitatge, turisme, participació, associacionisme, salut, lleure, cultura i recursos socials.

Línies de servei:

  • Servei d'informació d'activitats
  • Servei d'orientació i assessorament
  • Tallers
  • Formació

PIDCES: Punt de Informació Juvenil dins de l'Institut-Escola Mossèn Cinto on es treballen diferents temàtiques d'interès juvenil.

Persones destinatàries:

A tots els joves d'entre 12 i 30 anys


Cost per l'usuari:

Gratuït


Equip tècnic:

Dinamitzador juvenil: Sergi Pujal


Àrea responsable:

Tècnica de joventut: Mireia Murillo


Unitat responsable:

Regidoria de Joventut