Piscina municipal

Servei que s'encarrega de mantenir en bon estat i promocionar l'ús d'aquest equipament lúdic.

Línies de servei:

  • Piscina
  • Organització d'activitats lúdiques

Persones destinatàries:

Ciutadania en general


Cost per l'usuari:

Segons l'establert a l'ordenança fiscal vigent Ordenança fiscal núm. 19


Unitat responsable:

Regidoria d'Esports