Ple extraordinari del 2 de maig de 2023

Us comunico que, per Decret de l'Alcaldia de data 27 d'abril de 2023, s’ha convocat sessió extraordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 2 de maig de 2023 a les 19’00 hores. D’acord amb el que disposa l’article 98 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

ORDRE DEL DIA

    1. Sorteig per al nomenament dels membres de les meses electorals per a les eleccions locals 2023
Darrera actualització: 23.11.2023 | 14:50