Ple extraordinari del 14 de juny de 2023

Us comunico que, per Decret de l'Alcaldia de data 9 de juny de 2023, s’ha convocat sessió extraordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 14 de juny de 2023 a les 20’00 hores. D’acord amb el que disposa l’article 98 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

ORDRE DEL DIA

    1. Aprovació esborrany actes sessions anteriors (Ple ordinari de 25 d’abril de 2023 i Ple extraordinari de 2 de maig de 2023)
Darrera actualització: 23.11.2023 | 14:50