Ple extraordinari de 22 de juny de 2021

Us comunico que, per Decret de l'Alcaldia de data 16 de juny de 2021, s’ha convocat sessió extraordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 22 de juny de 2021 a les 20’00 hores. D’acord amb el que disposa l’article 98 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

  1. Aprovació de l’esborrany de les actes de les sessions anteriors (Ple ordinari d’11 de maig de 2021 i Ple extraordinari de 25 de maig de 2021)
  2. Modificació de crèdits número 7/2021 (2021/302)

  3. Adhesió al contracte 2019.03-D1 de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp.2019.03)

  4. Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidors

Darrera actualització: 24.11.2023 | 08:37