Plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, afectades per l'art. 2 de la Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals

La delimitació és una obligació establerta per l'article 2 de la Llei 5/2003, (de caràcter previ a les obligacions previstes a l'article 3 de l'esmentada Llei) que consisteix en què l'ajuntament ha de determinar, mitjançant plànol de delimitació, les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals o en la franja de cinc-cents metres que els envolta. L'acte de delimitació té les funcions següents:

  • Definir l'àmbit material d'aplicació de la Llei 5/2003.
  • Establir les fases d'execució dels treballs encaminats a l'adopció de les mesures de prevenció d'incendis.

Respecte a les urbanitzacions que es troben dins de dos o més termes municipals s'ha d'arribar a l'adopció de convenis interadministratius amb la finalitat de coordinar la delimitació del territori que afecta a cada una (art. 4.6 de la Llei 5/2003).

Darrera actualització: 23.09.2022 | 16:42