Pla Director de Clavegueram

Els objectius d'aquest Pla són: elaborar un inventari de la xarxa de sanejament que recopili tota la informació de la xarxa, realitzar un diagnòstic de la xarxa de sanejament...

A més, estudiar les necessitats d'infraestructura de sanejament derivades del creixement urbà previst, proposar les actuacions necessàries que permetin un funcionament adequat tant en l'actualitat com en el futur i valoració econòmica de les obres proposades.

Darrera actualització: 03.02.2022 | 08:27