Pla de verificació d'activitats comunicades de Folgueroles

En aquest document es planifiquen les inspeccions municipals de les activitats sotmeses als règims de comunicació, declaració responsable i d’aquelles activitats no subjectes a cap règim d’intervenció municipal diferent de les intervencions en matèria urbanística.

Darrera actualització: 03.02.2022 | 08:26