Junta de Govern Local extraordinària urgent del dia 7 de desembre de 2022

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 7 de desembre de 2022, s´ha convocat sessió extraordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 7 de desembre de 2022 a les 17'00 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

  1. Ratificació urgència
  2. Resolució recurs contra acord Llicència municipal per activitat recreativa extraordinària El Caganer Festimarket

 

 

Darrera actualització: 02.11.2023 | 14:44