Junta de Govern Local extraordinària del dia 14 de juny de 2023

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 9 de juny de 2023, s´ha convocat sessió extraordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 14 de juny de 2023 a les 19'45 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

  1. Aprovació esborrany acta sessió anterior (Junta de Govern Local ordinària de 23 de maig de 2023)

 

 

Darrera actualització: 02.11.2023 | 14:39