Junta de Govern Local del 9 de gener de 2024

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 8 de gener de 2024, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 9 de gener de 2024 a les 19'15 hores d'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

  1. Esborrany de l'acta de la sessió anterior (Junta de Govern Local ordinària del 19 de desembre de 2023)
  2. Modificació contracte del servei prevenció i control de la legionel·losi en equipaments i instal·lacions municipals de Folgueroles
  3. Modificació contracte del servei de neteja de diverses dependències municipals de l’Ajuntament de Folgueroles
  4. Iniciar procediment per a la concessió d’autoritzacions per a l’exercici de la venda ambulant
  5. Iniciar expedient per a la contractació del servei de manteniment del maquinari i del programari informàtic de l’Ajuntament de Folgueroles
  6. Iniciar expedient per a la contractació de control horari del personal de l’Ajuntament de Folgueroles
  7. Iniciar expedient per a la contractació del servei de dinamització juvenil de l’espai jove de Folgueroles
  8. Propostes regidories com assumptes sobrevinguts
Darrera actualització: 08.01.2024 | 14:32