Junta de Govern Local del 5 de desembre de 2023

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 1 de desembre de 2023, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 5 de desembre de 2023 a les 19'15 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

  1. Esborrany de l'accta de la sessió anterior (Junta de Govern Local ordinària del 21 de novembre de 2023)
  2. Adjudicació contractació de les obres del projecte bàsic i executiu de reforma parcial de la planta baixa per a l’habilitació d’un punt jove a l’edifici de Can Dachs
  3. Liquidació del cànon de concessió aigua 3r trimestre 2023
  4. Acceptació de la subvenció per a la restauració i la creació d’elements d’imatgeria festiva i de la indumentària de les colles de cultura popular i tradicional
  5. Renuncia i reintegrament subvencions Diputació de Barcelona
  6. Sol·licitud, dins el catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona, del recurs de renovació del servei “SeTDIBA: serveis de suport per a la transformació digital”
  7. Propostes regidories com assumptes sobrevinguts
Darrera actualització: 01.12.2023 | 12:39