Junta de Govern Local del 19 de desembre de 2023

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 15 de desembre de 2023, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 19 de desembre de 2023 a les 19'15 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

  1. Esborrany de l'acta de la sessió anterior (Junta de Govern Local ordina`ria del dia 5 de desembre de 2023)
  2. Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Tavèrnoles i l’Ajuntament de Folgueroles pel finançament del servei de la llar d’infants de Folgueroles
  3. Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova de Sau i l’Ajuntament de Folgueroles pel finançament del servei de la llar d’infants de Folgueroles
  4. Adhesió a la proposta concessió de la Creu de Sant Jordi a l’Escola de Música de Vic
  5. Certificacions número 1 i 2 de la contractació per la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum per a l’Institut Escola Mossèn Cinto de Folgueroles
  6. Certificació número 1 de l’obra de la contractació per la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta del pavelló vell de Folgueroles
  7. Atorgament subvenció per concessió directa a la Fundació Jacint Verdaguer, per despeses d’inversió, exercici 2023
  8. Propostes regidories com assumptes sobrevinguts
Darrera actualització: 15.12.2023 | 12:51