Ple extraordinari de 25 de maig de 2021

Us comunico que, per Decret de l'Alcaldia de data 19 de maig de 2021, s’ha convocat sessió extraordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 25 de maig de 2021 a les 20’00 hores. D’acord amb el que disposa l’article 98 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

  1. Aprovació provisional revisió del Pla d’Ordenació Urbanístic municipal de Folgueroles

  2. Esmena a l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Folgueroles i Sant Julià de Vilatorta

  3. Ratificació Decret modificació nomenament representant de la Corporació a LOCALRET i la Comissió de Comptes

  4. Modificació de crèdits número 5/2021 (2021/268)

Darrera actualització: 01.07.2021 | 20:40