Junta de Govern Local extraordinària del dia 1 de desembre de 2022

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 29 de novembre de 2022, s´ha convocat sessió extraordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 1 de desembre de 2022 a les 19'45 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

1. Llicència municipal per activitat recreativa extraordinària El Caganer Festimarket

 

 

Darrera actualització: 15.12.2022 | 14:14