Junta de Govern Local extraordinària de 28 de maig de 2021

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 26 de maig de 2021, s’ha convocat sessió extraordinària de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 28 de maig de 2021 a les 09’00 hores D’acord amb el que disposa l’article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

  1. Esborrany de l’acta de la sessió anterior (Junta de Govern Local ordinària del 25 de maig de 2021)
  2. Projecte executiu per a la instal.lació de plaques fotovoltaiques a l’edifici del pavelló poliesportiu de Folgueroles
  3. Certificacions d’obra del projecte bàsic i executiu del pavelló poliesportiu a Folgueroles
  4. Autoritzacions, disposicions, factures i ordenació de pagaments
Darrera actualització: 11.06.2021 | 09:42