Junta de Govern Local de 25 d'agost de 2020

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 20 d'agost de 2020, s’ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 25 d'agost de 2020 a les 18’00 hores D’acord amb el que disposa l’article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

 1. Esborrany de l’acta de la sessió anterior (Junta de Govern Local ordinària del 28 de juliol de 2020)
 2. Llicències urbanístiques i assabentats en règim de comunicació
 3. Arxiu expedient protecció legalitat urbanística obres carrer Major 17, Expedient 2020 84
 4. Incoar expedients ordres d’execució (Expedients 2020 290 i 2020 241)
 5. Modificació contracte del servei de neteja de diverses dependències municipals amb caràcter reservat a centres especials de treball d’iniciativa social
 6. Retirada de vehicle abandonat a l’Avinguda Atlàntida (Expedient 2020 206)
 7. Inici expedient sancionador tinença animals de companyia, expedient 2020 290
 8. Arxiu expedient de retirada de vehicle abandonat al carrer Demunt (Expedient 2020 207)
 9. Concessió targetes d’aparcament individual per a persones amb discapacitat (Expedients 2020 303, 2020 208 i 2020 314)
 10. Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vic i l’Ajuntament de Folgueroles per a la prestació de serveis de Reempresa
 11. Acceptació subvenció recurs tècnic “Assessorament jurídic en recursos humans” en el marc del catàleg Xarxa de Governs Locals 2020
 12. Acceptació subvenció programa d’ajuts per a emergències municipals, expedient 2020 122
 13. Acceptació concessió de fons de prestació contra la COVID-19 concedits per la Diputació de Barcelona
 14. Retencions de crèdit, factures i ordenació de pagaments
 15. Propostes regidories
Darrera actualització: 24.11.2023 | 08:49