Programa Català de Refugi

El Programa català de refugi (PCR) és una acció solidària del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya envers el dret d’asil de les persones sol·licitants de protecció internacional o refugiades amb dificultats econòmiques i socials, amb el propòsit d’atendre les seves necessitats bàsiques i afavorir l’autonomia social, laboral, i la plena ciutadania.

Es porta a terme per compromís de país democràtic amb el dret internacional, la solidaritat i la justícia social, per cobrir les mancances del programa global de protecció internacional de l’Estat, i perquè Catalunya té base jurídica per fer-ho.

El Programa català de refugi integra la renda garantida de ciutadania per a les persones sol·licitants de protecció internacional o refugiades que no han assolit una autonomia suficient.

També proporciona recursos d’habitatge que ofereixen els seus titulars (administracions públiques, entitats, empreses, particulars), mitjançant el tràmit del web de la Generalitat: Inventari de recursos per a l’acollida de persones refugiades.

Darrera actualització: 17.11.2021 | 09:19