Organització municipal i retribucions

Tinents d'Alcalde

 • 1r Tinent d’Alcalde Imma Serra Crosas
 • 2n Tinent d’Alcalde Carme Torrents Buxó
 • 3r Tinent d’Alcalde Pau Coma Roura 

Grups polítics / Regidors / Portaveus

DESPERTA FOLGUEROLES. ACORD MUNICIPAL

 • Regidors del grup
  • Francesc Xavier Roviró i Alemany
  • Imma Serra Crosas
  • Albert Teixidó Navarro
  • Carme Torrents Buxó
  • Montse Colomer Pujol
  • Jordi Pau Francàs Custodi
  • Pau Coma Roura
  • Jordi Grau Cardús
 • Portaveu Titular Imma Serra Crosas
 • Portaveu Suplent Albert Teixidó Navarro

JUNTS PER FOLGUEROLES

 • Regidors del grup
  • Miquel Serra Malats
  • Jacint Castillo Torre de Mer
  • Adelaida Nogué Bori
 • Portaveu Titular Miquel Serra Malats
 • Portaveu Suplent Jacint Castillo Torre de Mer

Comissió Especial de Comptes

DESPERTA FOLGUEROLES. ACORD MUNICIPAL

 • Francesc Xavier Roviró i Alemany (President)
 • Jordi Grau Cardús
 • Montse Colomer Pujol

JUNTS PER FOLGUEROLES

 • Adelaida Nogué Bori

Junta de Govern Local

Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local seran quinzenals, prèvia convocatòria a aquest efecte realitzada per l’Alcalde. Les sessions es celebraran els dimarts, a les 18:00 hores, excepte el mes d’agost que no hi haurà sessions ordinàries de la Junta de Govern Local.

La Junta de Govern Local estarà integrada per:

 • President: Francesc Xavier Roviró i Alemany
 • Vocals: Imma Serra Crosas, Carme Torrents Buxó i Pau Coma Roura

Representació en altres ens

MANCOMUNITATS

 • Intermunicipal. Voluntària La Plana
  • Titulars: Francesc Xavier Roviró i Alemany i Imma Serra Crosas
  • Suplents: Pau Coma Roura i Albert Teixidó Navarro

CONSORCIS

 • Espai Natural Guilleries-Savassona
  • Titular: Francesc Xavier Roviró i Alemany
  • Suplent: Carme Torrents Buxó

LOCALRET

 • Jordi Grau Cardús

CONSELLS

 • De participació a la Llar Infants: Montse Colomer Pujol
 • De participació i seguiment del SAIAR: Imma Serra Crosas
 • Sectorial d’Entitats : Albert Teixidó Navarro (President) 
 • Escolar:  Montse Colomer Pujol

FUNDACIONS

 • Fundació Jacint Verdaguer: Alcalde (President), Gil Orriols Puig i Lluís Cerarols i Cortina (Dep. Cultura de la Generalitat de Catalunya)

ASSOCIACIONS

 • ADF Guilleries:  Pau Coma Roura
 • Rutes del romànic:  Carme Torrents Buxó
 • AMI: Francesc Xavier Roviró i Alemany

OSONA TURISME

 • Carme Torrents Buxó

XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT

 • Pau Coma Roura

​Règim de dedicacions, retribucions i indemnitzacions dels regidors

Els membres de la corporació que tot seguit es detalla, exerciran el seu càrrec amb dedicació parcial i percebran dotze pagues, que inclou la prorrata de les pagues extraordinàries, amb efectes de 15 de juny de 2019 i tramitar, amb aquesta data de referència la seva alta al règim general de la Seguretat Social, amb una dedicació assignada en cada cas, la qual comportarà la dedicació mínima necessària per a la percepció d’aquestes retribucions, d’acord amb el detall següent:

REGIDOR

CÀRREC

%DEDICACIÓ
(sobre
37,5 h/setm.)

DEDICACIÓ
(hores/setm.)

RETRIBUCIÓ
MENSUAL

RETRIBUCIÓ
ANUAL

Francesc Xavier Roviró i Alemany

Alcalde
Urbanisme

75%

28 hores

0,00

0.00

Imma Serra Crosas

Regidora de Sanitat,
Benestar, Sostenibilitat i
Medi Ambient

20%

7,5 hores

574,62

6.985,44

Albert Teixidó Navarro

Regidor d'Esports i Entitats;
Festes, fires i comerç

20%

7,5 hores

574,62

6.895,44

Jordi Grau Cardús

Regidor d'Hisenda;
Noves Tecnologies i Comunicació

20%

7,5 hores

574,62

6.895,44

Carme Torrents Buxó

Regidora de Cultura i Turisme

24%

9 hores

0,00

0,00

Montse Colomer Pujol

Regidora d'Educació

14%

5 hores

430,97

5.171,64

Pau Coma Roura

Regidor de Serveis

40%

15 hores

1149,24

13.790,88

Els membres de la corporació local que no tenen ni dedicació exclusiva ni dedicació parcial rebran per l'assistència efectiva, en concepte d'indemnització per l'exercici de les tasques públiques les següents quantitats:

 • Per assistència a sessió de Ple: 125,00 €/sessió
 • Per assistència a Junta de Govern Local: 50,00 €/sessió
Darrera actualització: 03.05.2022 | 13:11
Darrera actualització: 03.05.2022 | 13:11