Pla de verificació d'activitats comunicades de Folgueroles

En el present document es planifiquen les inspeccions municipals de les activitats sotmeses als règims de comunicació, declaració responsable i d’aquelles activitats no subjectes a cap règim d’intervenció municipal diferent de les intervencions en matèria urbanística.

Darrera actualització: 17.03.2020 | 11:22