Mapa de soroll i mapa de capacitat acústica de Folgueroles

El mapa de soroll és una representació gràfica, sobre plànol, de la situació acústica actual. Constitueix per a qualsevol municipi una eina bàsica de gestió ambiental, ja que la informació que conté és aplicable als camps d'urbanisme, transoprts, neteja. medi ambient, cultura i esbarjo, etc.

 

Darrera actualització: 24.03.2022 | 13:22