Mapa de capacitat acústica

El mapa de capacitat acústica del municipi és l'instrument per a la gestió ambiental del soroll.

Té com a finalitat evitar, prevenir o reduir la contaminació acústica a la qual està exposada la població i la preservació i/o millora de la qualitat acústica del territori.

Darrera actualització: 17.03.2020 | 11:25