S'aprova el mapa acústic de Folgueroles

Dimecres, 26 de gener de 2022 a les 00:00

Les dades obtingudes permetran millorar la qualitat acústica de la població

Ahir durant la celebració del Ple municipal es va aprovar el mapa de capacitat acústica de Folgueroles, un instrument necessari per a la gestió ambiental del soroll. Amb les dades obtingudes de l'estudi es podrà evitar, prevenir o reduir la contaminació acústica a la qual està exposada la població del municipi.  

Primerament es va confeccionar un mapa de soroll per mesurar el soroll real de Folgueroles. Per una banda, es van mesurar dos punts del poble: des d'un habitatge a prop del polígon industrial i des d'un balcó del Centre Cultural durant 24 hores; i per l'altra, es van fer breus mesures de 10-15 minuts en 20 punts del poble i en diferents dies i horaris. Amb els resultats del mapa de soroll es va poder confeccionar el mapa de capacitat acústica que indicava els punts amb més contaminació segons uns paràmetres establerts. Tot i que en cap moment es va superar el límit permès, hi ha uns punts pintats de color vermell amb més incidència de contaminació acústica: el carrer de la Font i l'avinguda Atlàntida, com a vies d'entrada, i en menor incidència i pintat de color groc, l'avinguda Poetes Catalans com a via de sortida. Els pics més alts de contaminació tenen lloc durant el dia i en hores puntes d'entrades i sortides de cotxes. A la nit, el mapa canvia amb les dades notablement més baixes. 

Tot i que són valors dins dels límits permesos i en cap cas comporten una problemàtica per a la població, per millorar les dades obtingudes en aquests tres punts concrets es proposen una sèrie de mesures: instal·lar senyals de reducció de velocitat a les entrades i fer pedagogia als conductors. 

Les dades obtingues pels mapes i les mesures per millorar els resultats que es van aprovar per Ple, també es publicaran al BOP i s'hauran de revisar cada deu anys.

Darrera actualització: 27.01.2022 | 12:39