Registre d'aus de corral d'autoconsum

Dimarts, 8 de març de 2022 a les 15:00

La mesura s'ha aplicat després de detectar tres focus de grip aviària

Arran dels focus d’influència aviària altament patògena (IAAP) detectats a Catalunya, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural recorda la necessitat de registrar les explotacions d’aus de corral per autoconsum dels particulars.

Des de l’Ajuntament s’insta a tots els particulars que mantenen aus de corral per autoconsum que comuniquin aquesta activitat a l’Oficina Comarcal del DACC (Carrer de la Llotja, s/n. Recinte Firal El Sucre. 08500 Vic).

D’altra banda, en cas de tenir qualsevol sospita de la malaltia, cal notificar-ho a al DACC. Es considera sospita d’IAAP l’aparició d’algun dels signes següents:

  • Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%.
  • Disminució en la posta superior al  5% durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada.
  • Mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada.
  • Qualsevol signe clínic o lesió post mortem sospitós d’influença aviar (tos, esternuts, llagrimeig, descarrega nasal/oral, anorèxia, cianosi del cap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa, lesions hemorràgiques, etc).

Cal destacar també la importància d'extremar les mesures de bioseguretat, especialment aquelles destinades a evitar el contacte directe i indirecte de les aus de corral amb aus silvestres. Addicionalment al compliment de les mesures establertes a la resolució ACC/14/2022, és de vital importància que tot el que entri en contacte amb les aus de corral ha de ser d'ús exclusiu i cal emmagatzemar-ho protegit de l'exterior o bé netejar i desinfectar correctament abans que entri en contacte amb les aus de corral.

Us adjuntem el tríptic informatiu de les explotacions d’autoconsum.

Darrera actualització: 09.03.2022 | 17:22