Prohibit fer foc al bosc

Diumenge, 13 de març de 2022 a les 09:00

Del 15 de març al 15 d'octubre no es podrà encendre foc en terrenys forestals

El dimarts 15 de març comença el període de prohibició de fer foc al bosc sense autorització, una prohibició que es mantindrà fins al proper 15 d'octubre. Aquest mesura, recollida en el Decret 64/1995, té com a objectiu establir una sèrie de normes per prevenir els incendis forestals durant l'època de màxim risc.

Principalment, aquesta normativa, prohibeix qualsevol tipus de foc en els terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta, sigui quina sigui la finalitat. Així, no es poden encendre focs d'esbarjo, ni cremar rostolls o restes de poda. Tampoc es pot fer ús de bufadors o similars en vies que travessin terrenys forestals. Amb tot, queda exclòs de la prohibició l'ús de fogons de gas i de barbacoes d'obra amb mataguspires dins de les àrees recreatives i en parcel·les urbanes.

Excepcionalment, durant aquest període, es podran realitzar determinats treballs i activitats amb risc d'incendi forestals, però caldrà que estiguin autoritzats pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, que s'haurà de sol·licitar a les oficines de registre de la Generalitat, o bé a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament, que la remetrà al Departament.

En els períodes que l'índex de perill sigui extrem, se suspendran totes les autoritzacions i quedarà absolutament prohibit encendre cap tipus de foc, fogons de gas, barbacoes de qualsevol mena o fumar. Tampoc estarà permès, en condicions extremes, realitzar qualsevol tipus d'aprofitament forestal, circular amb vehicles pels camins forestals, excepte aquells que estiguin vinculats a les finques de la zona i als que pertanyen a l'Administració o als serveis públics. De la mateixa manera, en cas de circumstàncies meteorològiques d'alt risc o extrem, es podran establir d'altres mesures extraordinàries.

Alhora, és important recordar que, per tal d'evitar incendis, les parcel·les urbanes s'han de mantenir lliures de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida.

Darrera actualització: 22.03.2022 | 07:38