L’Institut Català d’Energia convoca ajuts per a les renovables

Dimecres, 15 de desembre de 2021 a les 09:00

Cobreixen l'autoconsum elèctric, emmagatzematge i sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, serveis i industrial

Des del dia 15 de desembre fins al 31 de de desembre de 2023 es poden demanar ajudes a l’Institut Català d’Energia per a l’autoconsum elèctric i a l’emmagatzematge, amb fonts d’energia renovable, i a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, serveis i industrial.

Per incidències tècniques, els tràmits es van aturar temporalment però el dia 10 de gener es van tornar a activar. 

Aquests ajuts es divideixen en 6 programes diferents:

 • Programa 1: autoconsum renovable en sector serveis (amb o sense emmagatzematge).
 • Programa 2: autoconsum renovable en altres sectors productius (amb o sense emmagatzematge).
 • Programa 3: incorporació d’emmagatzematge per a autoconsums renovables existents, per als sectors serveis i productius.
 • Programa 4: autoconsum renovable als sectors residencial, administracions i 3r. sector (amb o sense emmagatzematge).
 • Programa 5: incorporació d’emmagatzematge per a autoconsums renovables existents, sectors residencial, administracions i 3r. sector.
 • Programa 6: renovables tèrmiques en sector residencial.

Per als programes 1, 2 i 3, la quantia de la subvenció s’estableix com a un percentatge (%) sobre el cost subvencionable mentre que per als programes 4, 5 i 6, en canvi, la quantia de l’ajut es fixa per kW instal·lat, essent en el cas de particulars amb instal·lacions d’autoconsum per sota de 10 kWp de 600 €/kWp.

Des de l’Ajuntament de Folgueroles es recomana que aquells ciutadans/es que desitgin sol·licitar aquestes ajudes ho facin en el menor temps possible, ja que la convocatòria finalitzarà quan s’acabi el pressupost previst i es preveu un allau de sol·licituds en els propers dies. De fet, la dotació total dels ajuts a Catalunya és de gairebé 115 milions d’euros dels quals 32,57 M€ corresponen al programa 4 que és el sector residencial i administracions.

Informació adreçada a les empreses

Ajuts a les empreses per a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable fotovoltaica o eòlica

Subvencions per a instal·lacions d’autoconsum elèctric amb energia fotovoltaica i energia eòlica i per sistemes d’emmagatzematge, en tots els sectors –Reial Decret 477/2021 (Pla de recuperació, transformació i Resiliència, Next Generation).

1. Empreses a qui van dirigides les ajudes

 • Persones jurídiques i agrupacions d’empreses
 • Persones físiques (autònoms) que realitzen activitat econòmica per la qual ofereixin bens i/o serveis en el mercat.
 • Comunitats energètiques

Que tinguin els següents CNAES (Codi nacional activitat econòmica):

 • CNAE programa d’incentius 1: grups G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S.
 • CNAE programa incentius 2: grups A01, excepte 017, B, C, D, E, F.

2. Actuacions subvencionables amb tecnologia fotovoltaica o eòlica

 • Programa 1: Autoconsum en el sector serveis, amb o sense emmagatzematge.
 • Programa 2: Autoconsum en altres sectors productius, amb o sense emmagatzematge.
 • Programa 3: Emmagatzematge en el sector serveis i altres sectors productius. Les persones físiques o autònoms, també poden ser beneficiaris dels ajuts del sector residencial

3. Qui ha de presentar la sol·licitud de la subvenció?

La persona/empresa o entitat que serà la propietària de la instal·lació i pugui acreditar el pagament de les factures. L’actuació subvencionada ha de romandre en la seva propietat almenys 5 anys.

4. Costos elegibles

 • Inversió en equips, equipaments electromecànics, hidràulics i de control.
 • Costos execució d’obres, obra civil relacionada amb el projecte, costos de redacció de projectes o memòries tècniques, costos de direcció facultativa, coordinació de seguretat i salut de l’obra.
 • Sistemes elèctrics generals, de gestió, de monitorització i de mesures del recurs.
 • Costos de gestió de sol·licitud i justificació de l’ajut.

5. Costos no elegibles:IVA (en els programes 1, 2 i 3)

 • Estudis impacte ambiental i costos de visats de projectes tècnics
 • Autoritzacions administratives, llicències, permisos, taxes, avals
 • Assegurances
 • Despeses financeres

6. Característiques: Règim de concessió per ordre d’entrada de la sol·licitud

 • Termini de sol·licitud: des de les 9h del 15/12/2021 al 31/12/2023, o fins a exhaurir el pressupost.
 • Inici de l’actuació: Programes 1, 2, 3: després de la sol·licitud                          
 • Programes 4 i 5, 6: després del 30/06/2021

7. Import subvenció:

La subvenció es calcula com un percentatge sobre el total dels costos subvencionables:

 • Fotovoltaica: Màxim
  • Petita empresa: 35%
  • Mitjana empresa: 25%
  • Gran empresa: 15%       
 • Emmagatzematge: Màxim
 • Petita empresa: 65%
 • Mitjana empresa: 55%
 • Gran empresa: 45%

Ajut addicional per a programes 1 i 2: municipis fins a 5.000 euros habitants: + 5%

Darrera actualització: 11.01.2022 | 15:46