La Diputació de Barcelona convoca unes subvencions per al sector comercial de municipis petits

Dijous, 21 de maig de 2020 a les 00:00

Les entitats privades sense afany de lucre representatives del sector comercial i de serveis, com associacions, federacions, confederacions, agrupacions i altres entitats d'àmbit territorial, que compleixin les condicions següents:

  • Representar els operadors comercials i de serveis, inscrits al registre públic corresponent.
  • Tenir la seu social o la delegació permanent a la província de Barcelona.
  • Desenvolupar l'activitat principal a la província de Barcelona.
  • Pertànyer a municipis de menys de 300.000 habitants i no superar l'àmbit d'actuació d'aquest nombre d'habitants.

En queden excloses les associacions de paradistes dels mercats municipals i dels mercats de venda no sedentària, els gremis i qualsevol altra associació sectorial.

Per a més informacióhttps://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/comerc/tramits/trc_164.asp

Darrera actualització: 22.05.2020 | 09:34