Informació sobre els talls elèctrics al municipi

Dimecres, 28 d'octubre de 2020 a les 00:00

Resposta als veïns que han demanat informació sobre petits talls elèctrics

El dia 22 de novembre l’alcalde de Folgueroles, Xevi Roviró, i l’alcalde de Sant Julià de Vilatorta, Joan Carles Rodríguez, es van reunir amb tres tècnics de l’empresa de subministrament elèctric ENDESA per tal de demanar explicacions sobre les petits talls d’electricitat que es produeixen sovint als respectius municipis.

Els tècnics van informar que el cablejat de les línies de subministrament dels municipis són molt llargues i que passen per extenses zones de bosc la qual cosa provoca múltiples incidències.

En el període de 2016-2020 s’han fet diverses revisions,  el 2018 es va fer una revisió completa amb tales d’arbres que afectaven el cablejat i això va representar una inversió de 93.000 € amb unes 40 intervencions. Van destacar la important tasca que realitzen els ADF en el desbrossament i neteja. Aquest 2020 està previst que s’hi inverteixin 60.000 € més.

Els microtalls es causen en llocs com són la zona de Cànoves i de la Riba de Sau. En aquests punts ja s’hi ha intervingut i en principi el problema hauria d’estar resolt. El 2021 s’intervindrà a la zona del Parador Nacional. Hi ha altres talls que es poden produir per causes puntuals que al no estar soterrada la línia no es poden evitar.

De cara a controlar les incidències es fa el que anomenen el “mallat” que consisteix en controlar zones a través de circuits que quan detecten una incidència fan circular l’electricitat per una altra línia i així es detecta el problema amb més facilitat i s’eviten talls. El terme de Folgueroles està completament mallat mentre que a la zona de Sant Julià encara no s’ha acabat. Queda pendent que es pugui acabar telecomandant tot el traçat de manera que es pugui controlar digitalment i així detectar el problema i resoldre’l amb més facilitat.

Els tècnics van informar als alcaldes que en principi aquests talls no podien malmetre els equipaments domèstics i es van mostrar com a bons professionals que estan a la disposició de les alcaldies amb la voluntat de resoldre tots els problemes.

Esperem que aquestes incidències vagin minorant i ens refermem en el compromís de vetllar perquè tots els veïns puguin gaudir d’un bon servei elèctric.

Darrera actualització: 20.11.2020 | 12:46