Folgueroles aprova el POUM amb un temps rècord

Dimarts, 6 de juliol de 2021 a les 10:00

El nou POUM té una vigència de 20 anys

El consistori actual va trobar l’encàrrec de modificar el POUM iniciat pel consistori anterior el mes de desembre de 2018. El nou consistori va entomar el projecte el juliol de 2019 i, després de converses amb els tècnics, el mes de setembre va presentar l’Avanç del document i es va posar a exposició pública perquè s’hi poguessin fer les al·legacions pertinents. En aquesta fase, donat que hi havia dues àrees (les Codinoies i les Alzines sureres) que havien estat parcel·lades però no construïdes, es va haver de prendre la decisió dràstica i impopular de suspendre les llicències urbanístiques. La decisió venia avalada pel fet que en fer més de sis anys no s’havia iniciat cap obra en aquelles zones i es podien aturar les llicències.

D’acord amb la normativa vigent, la suspensió de llicències ha de ser per un termini màxim de dos anys, per la qual cosa es va prendre el compromís de fer tot el procés en dos anys. I així s’ha fet: el dia 30 de juny de 2021 s’ha publicat al DOGC el nou POUM de Folgueroles per als propers 20 anys. El temps de tramitació ha estat de rècord tant per la paperassa, com per les reunions amb tècnics i propietaris ja que en alguns municipis aquest procés es dilata a més de 10 anys.

A grans trets, el nou POUM atura un creixement desmesurat del municipi que, segons previsions del POUM (2007), Folgueroles havia de passar els 958 habitatges actuals a 2547 habitatges. El POUM de 2021 preveu un sostre màxim de 1.214 habitatges.

Junt amb aquesta reducció de sòl constructiu, s’han modificat les previsions de grans infraestructures que preveien una ronda que circumval·lés el municipi amb un pont elevat a la zona de la Ricardera i s’ha buscat la manera d’ordenar els límits del municipi amb un futur passeig o via que lligui tota la zona urbanitzada del municipi; però com a via pacificada.

També s’ha previst la preservació dels espais naturals, d’acord amb la normativa medioambiental, amb zones d’interès especial com el torrent, la bassa del Molí, la Font Trobada i la zona de les Alzines sureres. I en aquest aspecte s’han contemplat temes d’energies renovables com la reserva d’espais per a instal·lar-hi plaques solars.

En l’aspecte social, s’ha reservat una zona per a la construcció d’habitatges socials, que representa un 30% sobre la totalitat del sòl que es pot construir. També s’han establert unes normatives que permetin que l’estètica dels edificis estigui d’acord amb la idiosincràsia del municipi.

L’equip de govern està molt satisfet dels resultats i agraeix l’eficiència i la celeritat de tots els tècnics que hi ha participat.

Darrera actualització: 19.07.2021 | 10:20