El Polígon de Folgueroles

Diumenge, 26 de juliol de 2020 a les 13:00

La construcció d’un polígon a Folgueroles que enllaci amb el polígon de Vic ha creat molts dubtes al consistori. Llegiu l’article d’ El Nou 9 del 24 de juny de 2020 que ho explica:

Xevi Roviró, Alcalde de Folgueroles

Una de les feines més importants que tenim l’Ajuntament de Folgueroles és aprovar un nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM).  Un  POUM  nou  que  ha  de  millorar  substancialment l’actual, que conté unes mancances greus i unes mesures  exagerades  de  superfície  constructiva.  És  un  POUM fruit d’una època de grandesa que ara ha quedat totalment desfasat. Estem treballant intensament per tal que el nou sigui més adequat a la realitat del nostre municipi. Un dels temes més espinosos que ens hem trobat és el del nou polígon del pla de Sant Francesc. És un tema ja tancat, inamovible, que no podem canviar. El POUM estableix una reserva molt important de sòl per ser destinada al desenvolupament d’activitats  econòmiques  en  un  sector  que  es  troba  entre l’Eix Transversal i el polígon Malloles de Vic, al pla on hi ha  l’ermita  de  Sant  Francesc  s’hi  Moria.  Serà  doncs  una continuació  del  polígon  Malloles  de  Vic.  L’administració de la Generalitat està al davant d’aquest projecte que està considerat un pla director urbanístic de gran importància comarcal. Els tècnics asseguren que és un polígon industrial intercomarcal de gran interès per a tots els municipis de la Plana. En diuen el Pla Director Vic-Folgueroles. En realitat, però, l’àrea que ocupa aquest polígon es troba gairebé tota dins el nostre municipi. D’una seixantena d’hectàrees que té cinquanta-vuit són de Folgueroles i la resta, de Vic. Vic té sols una estreta franja en forma de falca que uneix els dos polígons. Malgrat tot, Vic se’l fa seu, se’l fa seu amb el nom mentre que la Generalitat s’apropia de les parcel·les. Segura-ment que els beneficis, si n’hi ha, seran per a tots els pobles de la comarca, Folgueroles en serà un més. El nostre municipi té tres parts molt diferenciades, la de llevant és muntanyosa i entronca amb les Guilleries, la part central és la del nucli urbà i la de més a ponent és la que està formada per plans conreables de gran valor agrícola. És aquí on situen el nou polígon. Folgueroles què en traurà, de tot plegat? Pot ser que ens quedem amb ben poc cosa. Som un poble petit en habitants (2.237) i petit en superfície (10,7 km2) i encara ens n’escapcen un bon tros.

Pensem que el nostre consistori pot acceptar aquest polígon, poca cosa hi podem fer ja que forma part d’un pla treballat i orquestrat des de ja fa molts anys per la Generalitat, però hi posaríem unes quantes condicions. Que no oblidi ningú que és en terme de Folgueroles i no de Vic, i això fa referència al nom i als beneficis que se’n puguin derivar. Que la seva implantació ha de ser per donar sortida a una necessitat real de parcel·les de grans dimensions. Que la ges-tió de l’actuació ha de ser en tot moment de caràcter públic. Que es prohibeixin la implantació d’activitats contaminants, especialment les relacionades amb la indústria càrnia que puguin tenir efectes nocius sobre el subsol. Que les empreses que allí s’hi instal·lin tinguin un segell de qualitat social i ambiental. Que la concepció del polígon tingui el valor afegit de la sostenibilitat. Que es potenciïn les empreses innovadores. Que les parcel·les i les naus estiguin ben integrades a l’entorn. Que no es malmeti ja més terreny de valor agrícola: la Plana ha de ser una comarca equilibrada o no serà. Fem  d’Osona  una  comarca  model.  Una  comarca  on  el municipi gran no es mengi el petit, on els polígons siguin sostenibles, on la pagesia sigui possible, on l’aire sigui net i l’aigua potable i on el límit sigui el respecte a la natura.

 

Darrera actualització: 27.07.2020 | 12:35