El Caganer Festimarket, una activitat que pretenia ser aprovada fent servir la política de fets consumats

Dimecres, 7 de desembre de 2022 a les 18:00

Actualització de l'estat del Caganer Festimarket

L'Ajuntament desestima el Recurs de Reposició presentat pels organitzadors del Caganer Festimarket

Els antecedents:

El mes de març el Sr Josep Cabanas va explicar a l’alcalde la idea de fer un mercat de Nadal al bosc de Torrents i des de l’Ajuntament se li va demanar un projecte més detallat. El mes de juny van entrar un document molt vague a l’Ajuntament amb un projecte que  preveia un mercat sobredimensionat. Se’ls va informar que el model de poble sostenible es contradeia amb el projecte del Mercat i se’ls va demanar que calia un projecte més detallat per analitzar la seva viabilitat. Uns dies més tard Festimarket S.L. va entrar una petició per fer una tanca al voltant del recinte, un permís que se’ls va concedir després de fer-los algunes correccions.

El mes de novembre les obres havien començat i l’Ajuntament encara no disposava del projecte per poder avaluar la viabilitat del mercat. Davant la demanda reiterada d’informació per part d’empreses de comunicació i altres es va decidir fer públic que el consistori no havia rebut la sol·licitud d’autorització. La notícia va alertar als organitzadors i el cap de setmana van enllestir el projecte que es va lliurar a mitjanit del diumenge 13 de novembre. El consistori va rebre el projecte només 14 dies hàbils abans de l’inici de l’activitat.

Amb el projecte del Festimarket El Caganer a les mans, el consistori va engegar d’immediat la consulta als tècnics municipals, redactors del POUM, una ECA contractada expressament i tècnics del Consell Comarcal. Un cop rebuts tots els informes elaborats pels tècnics es fa fer explícit que era una activitat subjecte a llicència municipal.

El dia 2 de desembre l’Ajuntament va comunicar als promotors del projecte i al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya la denegació del permís d’obertura.

Els motius principals són:

  • El Caganer Festimarket s’havia de desenvolupar en un sòl rural i ni el comerç, ni els espectacles ni els aparcaments són usos permesos expressament en el POUM, en aquest sòl no urbanitzable.
     
  • No s’han presentat estudis sobre l’impacte paisatgístic, ambiental, acústic, aforament i mobilitat. 

El dia 2 de desembre a la nit el Festimarket va notificar a través de les xarxes que no obria degut a problemes administratius. El dia 4, l’endemà, es va presentar un Recurs de Reposició que l’Ajuntament ha desestimat el 7 de desembre de 2022, és a dir, es denega novament la llicència i el Caganer Festimarket no pot obrir.

 

 

Darrera actualització: 07.12.2022 | 18:58