Celebració del Ple en línia

Dimecres, 28 d'octubre de 2020 a les 00:00

Dimarts 27 d'octubre es va celebrar el Ple extraordinari via Zoom

El Ple extraordinari es va celebrar en línia per tal de seguir les mesures per evitar que s’encomani la Covid-19.

L’alcalde va començar dient que el CAP havia informat que calia ser molt curosos per evitar contagis, ja que Folgueroles havia arribat a 60 casos positius i en aquell mateix dia se n’havien diagnosticat 5 casos nous.

A continuació es va aprovar l’acta del Ple ordinari del 22 de setembre de 2020.

En el punt segon es van presentar la propostes de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l’any 2021. El document va ser aprovat per 8 punts a favor i 2 en contra.

El tercer punt va consistir en la modificació de crèdit per obrir una partida per crear una línia de subvencions destinada als comerciants del municipi per pal·liar les pèrdues econòmiques derivades de la Covid-19. Es va aprovar per unanimitat.

El darrer punt va consistir en la lectura de la moció de rebuig a la decisió del Tribunal Suprem d’inhabilitació del President de la Generalitat de Catalunya que també es va aprovar per unanimitat.

Sense cap més punt a tractar, es va tancar la sessió.

Darrera actualització: 28.10.2020 | 12:45